Đóng gói thủy hải sản

17/09/2018 By gco_admin

Thùng đóng gói thủy hải sản của Hapackco đáp ứng các tiêu chuẩn cho thùng xuất khẩu cũng như tiêu chuẩn cần thiết để bảo quản sản phẩm đông lạnh.

Đóng gói thủy hải sản
Rate this post

Bình luận | Comments

* - Những trường bắt buộc nhập

Đối tác - Khách hàng